Publikované články

Návštěva Slovenska v době korony

Pojištění do zahraničí a covid 19

Se Slovenskem jsme spříznění nejen historicky, kdy jsme byli společným státem, ale Slováci jsou naši „bratia“ i pokrevně. Není na světě národů, které by k sobě měly tak blízko, rozuměly si, co do nátury a měly stejné zájmy. Čechy a Slováky pojí příbuzenské vztahy, a tak se intenzivně navštěvují, hranice, nehranice.

Pro vstup na území Slovenska je aktuálně nutný PCR, či antigenní test, anebo nastoupení karantény. I když mezi námi nejsou jazykové bariéry a zdravotnická péče na Slovensku není z hlediska financí nedostupná, abyste nemuseli za případné ošetření platit cash, vyplatí se mít zahraniční cestovní pojištění.

Proč být pojištěni?

Pojištění do zahraničí a covid 19 uhradí veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním COVID 19. Laicky řečeno, když člověk onemocní koronavirem na území Slovenska, ERGO pojišťovna ho nenechá na holičkách.

To ale neplatí, dostanete-li se na Slovensku do karantény. Cestovní pojištění se vám sice může automaticky prodloužit, náklady na pobyt, ubytování, stravování, náhradní dopravu a ostatní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s prodlouženým pobytem z důvodu karantény cestovním pojištěním pokryty nejsou. Je nutné mít na zřeteli, že pojištění se nevztahuje na úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou, či jakýmikoliv preventivními opatřeními.

Online cestovní pojištění

Kde se pojistit?

Online cestovní pojištění lze sjednat jednoduše na jeden klik na website ERGO pojišťovny. Po zadání požadovaných údajů je proces dokončen v krocích, do nichž patří kalkulace, smlouva a platba. V základní ceně pojistky získáte léčebné výlohy a asistenční služby, repatriaci zpět do ČR, zubní ošetření, doprovázející osobu v případě hospitalizace, pomoc v nouzi, pomoc při ztrátě cestovních dokladů, rekreační sporty a nemanuální pracovní činnost v zahraničí. Váš pobyt u sousedů tak může proběhnout k naprosté spokojenosti.

Sdílet článek